Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
Skúšky

:::::Prehľad kategórií skúšok ZŠK v roku 2014::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
a) Medzinárodné skúšky IPO
 
b) Obedience
 
c) Špeciále skúšky - SVV3
 
d) Skúšky malých plemien
 
e) Skúšky všestranného výcviku SVV
 
f) PZ - záchranárske
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
a) Medzinárodné skúšky IPO
Dátum             
Mesto, organizátor, doplňujúce informácie Rozhodca                                        
22.03. - 23.03. KK Rohožník, Gabriela Salaiová, 906 38 Rohožník 347, 0903468004
rozhodca: Ludwig Wimmer /DE/
Ludwig Wimmer /DE/
29.03 KK Dolná Streda, Ivan Dobiš , Šintava 237, 0903 677769
Vojtech Hübsch
12.04 MKK Imeľ, Vojtech Hubsch, Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, 0908415920 Alžbeta Jamnikar
12.04 MKK Nitra, Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, Nitra, svitacm@zoznam.sk Milan Kadlecaj
12.04 KK Sliač, Peter Šramko, Hájnická 157/28, 962 31 Sliač, 0905892796, mapes1968@gmail.com Jana Honíšková
19.04 KK Excel Trenčín, Viliam Ružička , 913 04 Chocholná Velčice 454, 0903453389 Bc. Jozef Adamuščin
19.04 KŠK Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, 0905 554997 Miloš Bočkai
20.04 ŠaKK Canislog Poprad, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, Poprad 05801, t.č. 0905 544 645, Ján Sudimák
26.04 KK Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 97201 Bojnice, 0905 483036, kkbojnice@bojnice.sk Viliam Ružička
26.04 MKK Hnúšťa, Ing.Oliva Vargová, Hlavná 14, 98101 Hnúšťa, 0907882630 Štefan Szabó
26.04 KK Košice-Krásna nad Horn, Peter Čurila , Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa, tel. 0915 567 550 Peter Lengvarský
26.04 Canis sport Bratislava, Marta Majtásová, Na Hrádzi 9, Bratislava, barem@centrum.sk Martin Kozárek
27.04 KK Most, Dáša Kostelná, Narcisová 56, Bratislava, 0905910063 Miloš Bočkai
27.04 KK Vranov nad Topľou, Peter Lengvarský , Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, mobil : 0907 680 228, e-mail : peter@lengvarsky.com Peter Čurila
10.05 KK Staré ihrisko Bratisla, Mgr. Jana Guothová , Narcisová 40, 821 01 Bratislava, 0905594176 Milan Kadlecaj
11.05 KK J.Stolárika Modra, Veronika Uherčíková , Harmónia 3038, 900 01 Modra, 0902135690, kkmodra@azet.sk Miloš Bočkai
11.05 KK Zubrohlava, Milan Huľo, Hamuljakova 141/21, 029 01 Námestovo, 0910796633 Jana Honíšková
17.05 KK Žilina 1, Rudolf Danek, Záhradnícka 37, 010 04 Žilina, 0905358582 Jana Kucková
24.05 Dogservice Maco Bratislav, Marian Rajcsanyi, Slatinska 26, 821 07 Bratislava, 0905 908868 Dušan Majtas
07.06 ECE Bardejov, Ján Sudimák , Pod Šibeňou Horou 45, 08501 Bardejov, eqidius@gmail.com Peter Čurila
21.06 KK Laugaricio Trenčín, Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 01 Trenčín, 0907 249574 Bc. Jozef Adamuščin
23.08 KK Detva, Radomír Lipták, Piešť 1 č.268, Detva, mob.0905 251699
13.09 KK Liptovský Hrádok, Libor Záhradník , Belánska 578, 033 01 Liptovský Hrádok, 0903353926, libzah@centrum.sk
13.09 Majer-Prievidza, Jozef Záň , Malookružná 13/3, 971 01 Prievidza, 0903251860
04.10 KK Banská Belá, Milan Babirád , 966 15 Banská Belá 241, 0905 963376, kkbanskabela@gmail.com
04.10 KK Sliač, Peter Šramko, Hájnická 157/28, 962 31 Sliač, 0905892796, mapes1968@gmail.com
04.10 KK Žilina 1, Rudolf Danek, Záhradnícka 37, 010 04 Žilina, 0905358582
05.10 KK Most, Dáša Kostelná, Narcisová 56, Bratislava, 0905910063
05.10 KK Orava Párnica, Ján Franko, 026 01 Párnica 240
06.10 KK Blatné, MVDr. Ján Kuštár, Záhradná 16, 900 82 Blatné, 0905620676
11.10 KK Anička Košice, Kontakt: Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908092841, www.kkanicka.sk
11.10 MKK Hnúšťa, Ing.Oliva Vargová, Hlavná 14, 98101 Hnúšťa, 0907882630
11.10 MKK Kolárovo, Marcel Molnár, Mierová 119, 94603 Kolárovo, 0905 111705
11.10 MKŠK Martin Odtoky, Mgr.Martina Babíková, S. Chalupku 16, 036 01 Martin, 0911175573,martina.gaia@gmail.com
11.10 ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou Horou 45, 08501 Bardejov, eqidius@gmail.com
11.10. - 12.10. KK Rohožník, Gabriela Salaiová, 906 38 Rohožník 347, 0903468004
rozhodca: Koczi /A/
Koczi /A/
12.10 Agilis Lučenec, Peter Dóža, Sadová 26, 98401 Lučenec, 0907172590, kk.agilis@gmail.com
18.10 KK Smolinské, Vladimír Smolinský , 906 42 Smolinské 375, 090147964, smolinsky.v@gmail.com
18.10 KK Závod, Martin Kozárek, Mierová 856,Závod, 0918529864
18.10 KK Staré ihrisko Bratisla, Mgr. Jana Guothová , Narcisová 40, 821 01 Bratislava, 0905594176
25.10 MKK Imeľ, Vojtech Hubsch , Hradná 821/10, 946 52 Imeľ, 0908415920
25.10 KŠK Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, 0905 554997
25.10 KK Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 97201 Bojnice, 0905 483036, kkbojnice@bojnice.sk
25.10 KŠK ECE Bardejov, Ing.Marianna Virgalová, Tehelná 113, 085 01 Bardejov , 0905 227 013
!!! miesto konania Mokroluh !!!

26.10 KK Vranov nad Topľou, Peter Lengvarský , Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, mobil : 0907 680 228, e-mail : peter@lengvarsky.com
27.10 KK Dog a Wolf Turčianske , Ján Dírer, 038 61 Turčianske Kľačany 303, 0905929550

 

b) Obedience

 
Dátum             
 
Mesto, organizátor, doplňujúce informácie                                                                                                                                                                
Rozhodca
22.03 KŠKO Bratislava, Ingrid Tkáčová, Líščie Nivy 2, 82108 Bratislava, 0948 386 705, ingrid.tkacova@gmail.com
Skúšky sa uskutočnia v rámci 2.pretekov Ligy Obedience a pretekov Duna Cup 2014, Veľká Paka.
Tamáši, Tkáčová, Durčanská
03.05 ŠaKK Canislog Poprad, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, Poprad 05801, t.č. 0905 544 645, Tóthová, Durčanská
17.05 Turňa nad Bodvou, Mgr. Dana Tóthová, 044 71 Paňovce 135, 0948 119512
Skúšky sa uskutočnia v rámci 3.pretekov Ligy Obedience
Olearčin, Durčanská
28.06 Mošovce, Ľudovít Krampe, Červenej armády 69, 039 01 Turčianske Teplice, 0905 493509
Skúšky sa uskutočnia v rámci 4.pretekov Ligy Obedience
Tamáši, Olearčin, Tóthová
06.09 Malý Lapáš, Ingrid Tkáčová, Líščie Nivy 2, 82108 Bratislava, 0948 386 705, ingrid.tkacova@gmail.com
Skúšky sa uskutočnia v rámci 5.pretekov Ligy Obedience a Majstrovstiev ZŠK SR Obedience /CACIOB/.
Tamáši, Olearčin, Tkáčová, Tóthová, zahr. rozhodca
11.10 Hrabušice-Podlesok, Jozef Olearčin, Dostojevského 45, Poprad 05801, t.č. 0905 544 645
Skúšky sa uskutočnia v rámci 1.pretekov Ligy Obedience 2015
Tamáši, Tóthová, Ďurčanská

 

c) Špeciálne skúšky + SVV3

 
môžu sa vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich psovodov u rozhodcov:
p. Adamčiaková, Benovič, Čurila, Hamerlík, Kadlecaj, Klíma, I.Lengvarský, P.Lengvarský, Majtas, Majtasová, Malina, Mazúr, Palec, Petruš, Ráček, Ružička, Sláčková, Sudimák, Szabó, Šaliga, Štaudinger, Štrba, Tatarko
 

d) Skúšky malých plemien

 
skúšky malých plemien sa môžu vykonávať v termínoch masových skúšok súčasne s nimi podľa rozpisu, za dodržania maximálneho počtu 10-tich psovodov v jednom termíne u rozhodcov:
p Adamčiaková, Benovič, Gajdoš, Kadlecaj, Kozárek, I.Lengvarský, Majtas, Malina, Petruš, Prouza, Sitarčík, Slačková, Sudimák, Szabó, Štaudinger, Tatarko.
 

e) Skúšky všestranného výcviku SVV


Dátum             
Mesto, organizátor, doplňujúce informácie            
Rozhodca                                   
29.03 Agilis Lučenec, Peter Dóža, Sadová 26, 98401 Lučenec, 0907172590, kk.agilis@gmail.com Mgr. Miroslav Surový
29.03 KK Závod, Martin Kozárek, Mierová 856,Závod, 0918529864 Dušan Majtas
29.03 KK Banská Bystrica, Mgr.Ivan Kočajda, Radvanská 25, Banská Bystrica, 0949861875 Bc. Ivan Teren
30.03 KK Dolná Streda, Ivan Dobiš, Šintava 237, 0903 677769 Ing. Štefan Hamerlík
12.04 MKK Nitra, Mgr. Maroš Svitač, Hanulova 4, Nitra, svitacm@zoznam.sk Jaroslav Jančiček
12.04 KK Košice-Krásna nad Horn, Peter Čurila , Repiská 184, 044 15 Nižná Myšľa, tel. 0915 567 550@gmail.com, 0915740320 MVDr. Pavol Marton
12.04 KK Pliešovce, Bc.Ivan Teren, Tajovského 362/9, Pliešovce, 0904678174 Pharm.Dr. Vasil Šatník
18.04 Dogservice Maco Bratislav, Marian Rajcsanyi , Slatinska 26, 821 07 Bratislava, 0905 908868 Martin Kozárek
19.04 KK Liptovský Hrádok, Libor Záhradník , Belánska 578, 033 01 Liptovský Hrádok, 0903353926, libzah@centrum.sk Ján Kačník
19.04 KK Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93, 0905259122 Bc. Andrea Adamčiaková
19.04 KK Detva, Radomír Lipták, Piešť 1 č.268, Detva, mob.0905 251699 Mgr. Juraj Štaudinger
26.04 KK Lučenec, Ing. Martin Majer, M.R.Štefánika 17, 985 11 Halič, 0902325519 Pharm.Dr. Vasil Šatník
26.04 KK pri SPoŠ Michalovce, Judita Želtvayová, Štefánikova 28, 07101 Michalovce Ján Sudimák
26.04 KK Anička Košice, Kontakt: Bc. Michaela Burianová, Húskova 51, 040 23 Košice, 0908092841, www.kkanicka.sk MVDr. Pavol Marton
26.04 KK Leopoldov, Jozef Tkáč, Gucmanová 656/14, 920 41 Leopoldov, 0905 920963 MVDr. Vladimír Salai
26.04 MKK Kolárovo, Marcel Molnár, Mierová 119, 94603 Kolárovo, 0905 111705 MVDr. Ľubomír Jaký
26.04 KK Sĺňava, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany, 0915721324 Igor Malina
26.04 KŠK ECE Bardejov, Ing.Marianna Virgalová, Tehelná 113, 085 01 Bardejov , 0905 227 013
!!! miesto konania Mokroluh !!!
Bc. Eugen Moré
26.04 MKK Alekšince, Robert Faltus, 951 22 Alekšince 43, 0903811737 Ing. Marián Ráček
27.04 KK Smolinské, Vladimír Smolinský , 906 42 Smolinské 375, 090147964, smolinsky.v@gmail.com Marta Majtasová
10.05 KK Pobedím, Jozef Bílik, 916 23 Pobedím 323, 0903250359 Viliam Ružička
10.05 KK Gbely, Mgr. Dušan Vrbňák , Štefánikova 381, 908 45 Gbely, 0905793501 Alžbeta Jamnikar
10.05 KK Podbreziny, Pavol Pávnica, Jefremovská 614/7, Liptovský Mikuláš, 0905343352 MUDr. Vladimír Kormoš
11.05 ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou Horou 45, 08501 Bardejov, eqidius@gmail.com Peter Čurila
17.05 KK 1 Prešov, Andrej Sabanoš, Šípková 1, Prešov-Solivar tel. č. 0911 438581 Peter Lengvarský
18.05 KK Dog a Wolf Turčianske , Ján Dírer, 038 61 Turčianske Kľačany 303, 0905929550 Ondrej Bihari
24.05 Majer-Prievidza, Jozef Záň , Malookružná 13/3, 971 01 Prievidza, 0903251860 Miroslav Nalevanko
24.05 KK Šalková, Ivan Plavec, Hronská 55, Banská Bystrica-Šalková Rudolf Danek
24.05 KK 047 Jablonica, RNDr.Jana Hamerlíková, Hurbanova 743, 906 32 Jablonica, 0915311460, janaham@centrum.sk
SVV + SMP
Marta Majtasová
07.06 KK Námestovo, František Ptačin , Mieru 275/4, 029 01 Námestovo, 0903 517691 Rudolf Danek
07.06 KK Slovenský raj - Smižan, MVDr.Kristína Kovaľová,, Astrová 4, 05201 Spišská Nová Ves, 0905 903102 Jozef Olearčin
07.06 KK Sliač, Peter Šramko, Hájnická 157/28, 962 31 Sliač, 0905892796, mapes1968@gmail.com RNDr. PhDr. Silvia Marková
08.06 KK Most, Dáša Kostelná, Narcisová 56, Bratislava, 0905910063 MVDr. Ľubomír Jaký
14.06 MKŠK Martin Odtoky, Mgr.Martina Babíková , S. Chalupku 16, 036 01 Martin, 0911175573,martina.gaia@gmail.com RNDr. PhDr. Silvia Marková
21.06 KK Rohožník, Gabriela Salaiová, 906 38 Rohožník 347, 0903468004 Alžbeta Jamnikar
22.06 KK Zubrohlava, Miroslav Lešňovský, Lazová 388, 029 43 Zubrohlava Ing. Jaroslava Slačková
28.06 ZKB Turčianské Teplice, Kontakt: Dušan Krupa, Kuzmányho 245/2, 03901 Turčianske Teplice, 0905 211118 Bc. Ivan Teren
23.08 KŠK Pezinok, Roman Novota, Záhradná 56, 900 26 Slovenský Grob, 0905 554997
06.09 KK Prešov 2 Bikoš, Peter Špes, Clementisová 10, Prešov, 0907 457683
06.09 ECE Bardejov, Ján Sudimák, Pod Šibeňou Horou 45, 08501 Bardejov, eqidius@gmail.com
13.09 Canis sport Bratislava, Marta Majtásová, Na Hrádzi 9, Bratislava, barem@centrum.sk
14.09 Agilis Lučenec, Peter Dóža, Sadová 26, 98401 Lučenec, 0907172590, kk.agilis@gmail.com
20.09 KK J.Stolárika Modra, Veronika Uherčíková , Harmónia 3038, 900 01 Modra, 0902135690, kkmodra@azet.sk
20.09 KK Vranov nad Topľou, Peter Lengvarský, Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou, mobil : 0907 680 228, e-mail : peter@lengvarsky.com
04.10 Dlhá nad Kysucou, Anton Barčák, Predmier 49, 023 54 Turzovka, 0908 935880
04.10 KK Rohožník, Gabriela Salaiová, 906 38 Rohožník 347, 0903468004
04.10 Dogservice Maco Bratislav, Marian Rajcsanyi , Slatinska 26, 821 07 Bratislava. 0905 908868
04.10 KK SLOVINKY , Peter FIGULI, 0908368118, petf29@gmail.com
11.10 KK pri SPoŠ Michalovce, Judita Želtvayová, Štefánikova 28, 07101 Michalovce
11.10 KK Sĺňava, Jozef Piovarči, Teplická 29, 921 01 Piešťany, 0915721324
11.10 KK 1 Prešov, Andrej Sabanoš , Šípková 1, Prešov-Solivar tel. č. 0911 438581
18.10 KK Excel Trenčín, Viliam Ružička , 913 04 Chocholná Velčice 454, 0903453389
18.10 ŠaKK Canislog Poprad, Jozef Olearčin , Dostojevského 45, Poprad 05801, t.č. 0905 544 645,
18.10 KK Vyhne, Albín Majsniar, 966 02 Vyhne 93, 0905259122
19.10 KK Kolačno, Kontakt: Miloš Hudok, Kolačno 243, 95841 Kolačno, 0907331761
25.10 KK Laugarício Trenčín, Alojz Pristach, Liptovská 2, 911 01 Trenčín, 0907 249574
25.10 KK Skalica, Mgr. Ján Vašečka , Školská 27, 90901 Skalica, 0905783913
25.10 KK Bratislava Vtáčnik, Ľudovít Svoboda , Sibírska 29, 831 02 Bratislava, 0905962314
- aj malé plemená -

25.10 KK Bojnice, Igor Letavay, Cintorínska 104/65, 97201 Bojnice, 0905 483036, kkbojnice@bojnice.sk
26.10 KK Holíč, Martin Foriška, 908 47 Radimov 88, 0902 113828
Skúšky sa uskutočnia v kynologickom areáli v Radimove

01.11 KK Banská Bystrica, Mgr.Ivan Kočajda , Radvanská 25, Banská Bystrica, 0949861875

 

f) PZ - záchranárske

 
Dátum  
Mesto, organizátor, doplňujúce informácie                                                  
Rozhodca              
Ospravedlňujeme sa, ale v databáze nemáme žiadne aktuálne záchranárske skúšky pre tento rok.
TOPlist
Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok